Cancelled Competitions, Ethics and Those Sort of Things

There’s been a lot of chatter in the local scene the last few days in regard to the cancelled cosplay competition at Retrospillmessen in Sandefjord, and I want to make a few points that are entirely my own. To that end, I’m going to write in Norwegian.

I mylderet av meninger rundt kanselleringen av konkurransen på Retrospillmessen i Sandefjord har det kommet frem hovedsakelig to motargumenter. Det første er et argument om beleilighet og det andre et argument om målgruppe. Jeg skal komme tilbake til dem senere, men først vil jeg prøve å argumentere litt saklig for hvorfor det å kansellere var en riktig beslutning.

Selv om cosplaymiljøet har opplevd sterk vekst de siste årene er vi fortsatt et lite miljø. Arrangementene våre er (med unntak av Desucon) drevet av ikke-kommersielle hensyn, frivillighet, blod og svette . Målet er ikke å tjene penger, men å skape en god opplevelse for miljøet. Både Banzaicon og KawaiiCon er slike ikke-kommersielle tiltak for miljøet, og i Norge har vi i flere år hatt et eksepsjonelt samarbeid mellom de ikke-kommersielle aktørene, der man utveksler kompetanse, teknisk utstyr og lykkeønskninger seg i mellom.

De siste årene har vi som miljø blitt store nok til at også andre interesser har begynt å bli oppmerksomme på oss, og cosplayere inviteres i større og større grad til å delta på arrangementer som i utgangspunktet ikke er skapt for og av oss, men som kan appellere til oss på ulike måter (som spillmesser, LAN, filmpremiærer etc). For noen av dem har satsingen vært god, og for andre har cosplayere først og fremst vært gratis reklame, uten at cosplayere har blitt ivaretatt på noen god måte. Jeg liker å tenke at satsingen hos Retrospillmessen har vært av det gode slaget.

Samtidig har retrospillmessen og banzaicons nye satsing på cosplay vært et tiltak med økonomiske muskler og kontakter inn mot næringslivet som det blir vanskelig for Kawaiicon å konkurrere med. I tillegg er Banzaicon en av de mest profilerte aktørene i dette landskapet, og hva de foretar seg og støtter opp rundt har betydelig tyngde og rekkevidde innad i miljøet.

Nå var det at datoer skulle kræsje aldri tiltenkt, og det var nok heller aldri noen uvilje med i bildet når man først ble klar over det, men man satt fortsatt igjen med et utrolig skjevt maktforhold mellom partene. Med sin tyngde i miljøet, brede informasjonskanaler og muligheter til å skaffe mye større premier til sin konkurranse enn det KawaiiCon kunne drømme om, hadde Banzaicon og Retrospillmessen alle forutsetninger for å kunne drive en konkurrerende aktør ut av bransjen. Men er det virkelig et slikt miljø vi ønsker?

Banzaicon gav oss et klart nei. De ønsker ikke å være den store aktøren som ødelegger for den lille, og for det fortjener de stående applaus.

Motargumentene har først og fremst vært at messa er mer beleilig for enkelte, altså at det er lettere å komme seg dit, eller at det passer bedre med personlige interesser. Men da velger man jo bare å dra på spillmessen? Det blir sikkert et dritkult arrangement, og det er ingen ting som stopper deg fra å dra dit og ha det kult, med eller uten cosplay. Og hvis motivasjonen for å dra dit først og fremst var alle de fete premiene i konkurransen, ja da har man bevist poenget mitt ovenfor – at man på kort tid har klart å skape et sterkt tilbud til sine besøkende. Og det er jeg helt sikker på at Banzaicon vil gjøre for retrospillmessen neste år, når det ikke kræsjer med KawaiiCon.

Når det kommer til argumentet om målgruppe så er dette litt mer komplisert. Retrospill er en litt annen hovedmålgruppe enn det et rent cosplay event har, men som jeg innledet med er vi et lite miljø og for mange av oss som bor lengre øst kan det for eksempel være mest beleilig å dra på spillmessa dersom de har et godt opplegg. Det er også mange i cosplaymiljøet som er veldig glade i retrospill. Problemet oppstår når man markedsfører to cosplaykonkurranser på samme helg, i samme geografiske område i nøyaktig de samme kanalene. Det gjør at man langt på vei konkurrerer om de samme besøkerne. KawaiiCon er et lite, ikke-kommersielt arrangement som er helt avhengig av billettinntektene sine for å holde det gående,  og det betyr at det lett blir kroken på døra dersom billettsalget svikter, og det hadde vært forferdelig trist for alle de involverte partene.

Et tredje argument er at Banzaicon har et ansvar ovenfor sine samarbeidspartnere, og det er helt riktig. Men et slikt ansvar må ikke gå på bekostning av miljøet som helhet, og Banzaicon tok en utrolig modig beslutning som jeg tror alle til slutt vil tjene på. Det er ikke enkelt å avlyse så tett opp mot et arrangement, men innad i miljøet har beslutningen hatt en sterk (og veldig positiv) signaleffekt. Hvis jeg var Retrospillmessen ville jeg sett på dette som en mulighet til å skape litt god PR for neste års arrangement!  Man kommer langt ved å vise litt storsinn, så få heller i gang et samarbeid med KawaiiCon, gi de litt stæsj til premiene sine (billetter til neste års spillmesse?) og dra dobbelt så mange cosplayere neste år.

Jeg ønsker i alle fall både KawaiiCon og Retrospillmessen lykke til, og klarer man å unngå en kræsj neste år skal man ikke se bort i fra at jeg blir å finne hos dem begge.

(NB! I den første utgaven av dette innlegget stod det at Retrospillmessen var et kommersielt foretak. Dette medbringer ikke riktighet og beklages på det sterkeste. Jeg mener selvfølgelig ikke å ta noe bort fra det flotte arbeidet de gjør med å skape en godt arrangement for sin målgruppe. Jeg hadde selv dratt på messa om den ikke hadde sammenfalt med Kawaiicon).

 

Facebook Comments

3 thoughts on “Cancelled Competitions, Ethics and Those Sort of Things

  1. Å være kommersiell er vel det eneste retrospillmessen ikke er! Den består kun av frivillige som jobber gratis for å spre (retro)spillglede.

    1. Så godt som alle messer i Norge drives på dugnad av frivillige, gjerne med noen partnere fra næringslivet. Poenget mitt ligger i maktforholdet, ikke hvem som sitter igjen med hva.

  2. Så… Du vil ha freeshit fra en ideelorganisasjons ikke kommersielle arrangement?
    Well, go fish!

Comments are closed.